माझा हा ब्लॉग सर्व मराठी वाचकांसाठी खुला आहे. इथुन काही कॉपी केल्यास कृपया ब्लॉगचा पत्ता व लेखकाचे नाव (तुषार भ. कुटे) संदर्भात नमूद करावे...

Friday, May 4, 2018

मानमोडी उन्हाळ्यातलं

प्राचीन संस्कृतीच्या सर्वात मोठ्या पाऊलखुणा म्हणजे लेण्या होय. इतिहासात रमण्यासाठीचे हे एक ठिकाण आहे. जुन्नरच्या दोनशेक लेण्यांपैकी सर्वाधिक लेण्या ह्या मनमोडीच्या डोंगरावर आहेत. त्यांचे तीन गट पडतात. पावसाळा असो व उन्हाळा, ह्या लेण्या तितक्याच मोहक भासत आहेत. मानवी सहवासापासून काहीश्या आडबाजूला पडलेल्या लेण्या शांततेची अनुभूती देतात.
Friday, April 13, 2018

जुन्नर ... उन्हाळ्यातलं

ऋतू कुठलाही असो, जुन्नरच्या निसर्ग सौंदर्यात तो अधिक भरच घालत असतो. त्यामुळे जुन्नरात कुठेही जा आपल्या कॅमेऱ्यात इथले निसर्ग सौंदर्य कैद करण्याचा मोह कधीच आवरत नाही. डोंगर टेकड्यांवर गेल्यास तिथून दोन गोष्टी मी न्याहाळण्याचा यत्न करतो पहिला म्हणजे शिवनेरी किल्ला अन दुसरे इथले उंच शिखर ढाकोबा.... या ठिकाणावरूनही दोहोंचे तसेच लेण्याद्रीचा टेकड्यांचे मनोहारी दर्शन झाले. रखरखत्या उन्हातही जुन्नरची पहारेदार असणारी शिखरे अन किल्ले अढळतेचा संदेश देत असलेली दिसतात... #junnar #maharashtra #forts #nature #summer #india