माझा हा ब्लॉग सर्व मराठी वाचकांसाठी खुला आहे. इथुन काही कॉपी केल्यास कृपया ब्लॉगचा पत्ता व लेखकाचे नाव (तुषार भ. कुटे) संदर्भात नमूद करावे...

Tuesday, January 1, 2019

ढाकोबा डोंगूर

ढाकोबा... आंबोलीच्या दाऱ्याघाटात वसलेलं जुन्नरमधलं एक उंच शिखर
डोंगरातली जंगलं यंगून इथे पोहोचायची मजाच वेगळी असते...!!!
जिथे जीवसृष्टीची वानवा नाही पण मानव वस्ती दूर दूर पर्यंत दिसत नाही...


No comments:

Post a Comment